Spar halvdelen eller mere på dine varmeudgifter med en Toshiba Varmepumpe.

 

Køb en kvalitetsvarmepumpe fra Toshiba og få en høj ydelse ved et lavt støjniveau til priser fra kr. 14.000,- inklusiv montering og koblet op til den bestående el tavle. 

Toshibas varmepumper er den bedste i klassen og er verdensførende indenfor energiffektivitet også kaldet SCOP værdi, som er et udtryk for den årlige effektivitetsfaktor.

SCOP kan bedst forklares som den gennemsnitlige årlige ydede energi i forhold til den optagne el-energi. En SCOP værdi på 4 betyder, at for hver KWh som varmepumpen bruger får man 4 KWh igen i form af varmeydelse.

Den også anvendte COP værdi er et øjebliksbillede for affektiviteten ved et givet temperatursæt og er derfor ikke retningsvisende for varmepumpens årlige effektivitet. 

Alle Toshibas varmepumper er forsynet med dobbelt rotationskompressor, hvorved der opnåes en besparelse på op til 40% i forhold til en konventionel kompressor.

Har man en høj årlig varmeregning baseret på fjernvarme, olie, gas eller el-varme er det nærliggende at installere en højeffektiv Toshiba varmepumpe.

Desuden er en Toshiba varmepumpe en miljørigtig investering , idet CO2 udledningen  reduceres drastisk i forhold til konventionelle fyringsanlæg.

Endelig vil installation af en Toshiba varmepumpe betyde at boligens energiklassification ændres drastisk, hvilket har stor betydning i en salgssituation. 

 

Glud Energi

Sønderbakken 6, Glud

DK-7130 Juelsminde

Tlf. 3032 4977